×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

مسئول تاسیسات

آقای عبداله سعادتمند

تلفن تماس: 23872530

 

شرح وظایف:

 •  تنظیم و تقسیم برنامه کار پرسنل تأسیسات و تجهیزات بر حسب تخصص و ساعات خدمت .
 •  نظارت فنی و کنترل مصرف در امور تأسیسات .
 •  سرپرستی انجام تعمیرات فصلی و تهیه قطعات یدکی و لوازم موردنیاز سالانه .
 •  انجام سایر اموری که در حدود وظایف اداری از طرف سرپرست مربوطه ارجاع میگردد .
 •  تهیه آبگرم موردنیاز قسمتها .
 •  نگهداری و سرویس و آماده نگه داشتن سیستم تأسیسات .
 •  بهره برداری و تعمیر لوازم تأسیسات در حد توان .
 • نگهداری سیستم های مختلف تأسیساتی و آبرسانی .
 •  تعمیر و تعویض وسایل برقی از قبیل : پریزهای برق ، روشنائی ها و کلیدهای مینیاتوری تابلوها .
 • بازرسی و تمیزکردن سیستم های برودتی و دستگاههای هواساز .
 •  انجام تعمیرات و نظارت بر کار سرویس های بهداشتی ، تأسیسات آتش نشانی و شارژ کپسولهای آتش نشانی .
 •  کنترل لوله کشی قسمتها ـ شیرهای آب ، شیرفلکه ها ، سیفونها و فلاشتانک ها و برطرف نمودن معایب .
 •  تهیه گزارشی از فعالیت ها و مشکلات جهت سرپرست مربوطه .  
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست