×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

لیست هزینه های امور همایشهای  دانشکده پزشکی 
  
 
 

ردیف

لیست امکانات

هزینه (ریال)

1

سالن همایش امام خمینی(ره)(یک روز)

call 

2 سالن همایش ابن سینا(یک روز) call

3

سالن شهید سپهری و شهید احدی 250 نفره ( یک روز)

call 

4

سالن کارگاهی (یک روز)

call 

5

فضای نمایشگاهی بدون غرفه بندی (در ازای هر متر مربع )

call 

6

پارکینگ(روزانه)

رایگان 

7

سالن پذیرایی 600 نفره (روزانه)

call 

8

فضای مناسب VIP با ظرفیت 300 نفر

رایگان 

9

سالن پذیرایی 100 نفره (روزانه)

call 

10

آلاچیق (روزانه)

call 

11 اتاق شورا call

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست